30 Lipiec 2014 roku

 

Wez_paragon

Aktualności

MINISTERSTWO FINANSÓW NIE POBIERA OPŁAT ZA REJESTRACJĘ W CRP KEP

2014-07-07

W związku z niepokojącą sytuacją wysyłania pism przez firmy działające na rynku do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, w których powoływany jest rejestr prowadzony przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych (Centralny Rejestr Podmiotów – Krajowa Ewidencja Podatników CRP KEP) oraz wskazane jest żądanie uiszczenia opłaty za rejestrację w wysokości 195 zł, Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje, że  CRP KEP służy:

1)  gromadzeniu wybranych danych ewidencyjnych z rejestru PESEL dotyczących osób fizycznych objętych tym rejestrem oraz danych wynikających:

  a)  ze zgłoszeń identyfikacyjnych i aktualizacyjnych podmiotów, 

  b)  z niektórych dokumentów związanych z obowiązkami wynikającymi z przepisów podatkowych; 

2)  weryfikacji danych, o których mowa w pkt 1, oraz porównaniu ich z rejestrami urzędowymi prowadzonymi na podstawie odrębnych przepisów.

Czytaj więcej

INFORMACJA DLA ROLNIKÓW DOTYCZĄCA ZASAD ROZLICZANIA VAT

2014-07-03

Ustawa o podatku od towarów i usług zawiera pewne szczególne rozwiązania dotyczące podatników, którzy prowadzą wyłącznie gospodarstwo rolne, leśne lub rybackie oraz podatników, którzy prowadzą wyłącznie działalność rolniczą w innych ramach, niż gospodarstwo rolne, leśne lub rybackie. Wówczas bowiem za podatnika jest uważana osoba, która składa zgłoszenie rejestracyjne.

Przyjęta zasada ma uprościć rozliczenia podatkowe – gdyż wymienione gospodarstwa to w istocie działalności, w przypadku których częstokroć nie można wyodrębnić osoby prowadzącej gospodarstwo. W takim przypadku, podatnikiem jest ta osoba fizyczna, która (jak gdyby w imieniu gospodarstwa) zarejestruje się jako podatnik.

Więcej w załączniku...

Czytaj więcej

MINISTERSTWO FINANSÓW PARTNEREM BEZPIECZNYCH PIENIĘDZY

2014-04-24

Bezpieczne pieniądze to kampania Narodowego Banku Polskiego związana z wprowadzeniem do obiegu banknotów ze zmodernizowanymi zabezpieczeniami. Ministerstwo Finansów jest jednym z partnerów akcji wspierającym działania NBP.

Zmodernizowane banknoty o nominałach 10, 20, 50 i 100 zł będą zastępowały zniszczone lub uszkodzone banknoty wycofywane z  obiegu. Wszystkie obecnie używane banknoty bezterminowo pozostaną prawnym środkiem płatniczym.

Czytaj więcej

„KIEDY WPADNIE PIĄTY MILION?”

2014-04-11

Ministerstwo Finansów rozpoczyna dziś akcję „Kiedy wpadnie piąty milion?” zachęcającą do wspólnego medialnego odliczania liczby złożonych deklaracji PIT przez Internet. W 2011 roku odliczaliśmy do miliona, potem do dwóch milionów, a w zeszłym roku już do trzech milionów. W tym roku znacznie podnosimy poprzeczkę. Czekamy na pięć milionów!!!

 

Czytaj więcej

NOWE ZASADY ROZLICZANIA VAT OD SAMOCHODÓW

2014-04-08

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowej Soli, informuje iż Ministerstwo Finansów przygotowało broszurę, w której szczegółowo zostały omówione zmiany w zakresie zasad odliczania podatku VAT od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi. Niniejsza broszura dostępna jest na stronie Finanse.mf.gov.pl w zakładce VAT/Wyjaśnienia i komunikaty oraz Broszury informacyjne.

Czytaj więcej

„SZYBKI PIT” ZEZNANIA PODATKOWE ZA 2013 r.

2014-04-01

W związku z upływem terminu na złożenie zeznania rocznego za rok 2013 w dniu 30 kwietnia 2014r. Urząd Skarbowy w Nowej Soli organizuje DZIEŃ OTWARTY W URZĘDZIE SKARBOWYM W NOWEJ SOLI– SOBOTA 05.04.2014r. GODZ 9.00 – 13.00.

Czytaj więcej

PIT- PRZEZ INTERNET W SIEDZBIE URZĘDU SKARBOWEGO W NOWEJ SOLI

2014-04-01

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowej Soli informuje, że w siedzibie Urzędu – w Sali Obsługi Podatników mieszczącej się na I-piętrze budynku utworzono specjalne stanowisko dla elektronicznego rozliczania podatku dochodowego za 2013r.

Stanowisko dostępne jest dla wszystkich podatników w godzinach pracy urzędu.

Czytaj więcej

PUNKT ZAKŁADANIA I POTWIERDZANIA PROFILI ZAUFANYCH ePUAP

2014-04-01

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowej Soli informuje, że podczas Dnia Otwartego  w Urzędzie Skarbowym w Nowej Soli (5 kwietnia 2014r. godz. 9.00 – 13.00) uruchomiony będzie Punkt zakładania i potwierdzania Profilu Zaufanego ePUAP.

Profil Zaufany to zestaw danych w postaci elektronicznej podpisanych przez osobę potwierdzającą, oraz jednoznacznie identyfikujących osobę posiadającą konto na ePUAP. Zakładając konto na ePUAP tworzony jest profil użytkownika, który po złożeniu wniosku i potwierdzeniu w Punkcie Potwierdzania staje się Profilem Zaufanym. Użytkownik posiadający Profil Zaufany ma możliwość podpisywania pism kierowanych drogą elektroniczną do urzędów administracji publicznej. W tym zakresie podpis elektroniczny potwierdzony danymi Profilu Zaufanego jest bezpłatną alternatywą dla bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego ważnym kwalifikowanym certyfikatem.

Czytaj więcej

E-USŁUGI ADMINISTRACJI PODATKOWEJ

2014-03-25

Dostępność usług przez internet jest dziś standardem. Administracja Podatkowa chce być nowoczesna, efektywna i przyjazna dla obywateli. Stąd wychodząc na przeciw oczekiwaniom klientów wykorzystuje nowe technologie informatyczne, w celu lepszej dostępności usług i usprawnienia kontaktu z urzędem skarbowym.

Czytaj więcej

POJAZDY SAMOCHODOWE A VAT OD 1 KWIETNIA 2014R.

2014-03-20

  1. Zmiany dotyczą wydatków związanych z pojazdami samochodowymi.

Przez pojazdy samochodowe rozumie się pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony. Do wydatków związanych z pojazdami samochodowymi zalicza się wydatki dotyczące: nabycia, importu lub wytworzenia tych pojazdów, używania tych pojazdów na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze związane z tą umową (czynsz, raty lub inne płatności wynikające z umowy), nabycia lub importu paliw silnikowych, oleju napędowego i gazu wykorzystywanych do napędu tych pojazdów, usług naprawy lub konserwacji tych pojazdów oraz innych towarów i usług związanych z eksploatacją lub używaniem tych pojazdów.

 

Czytaj więcej

1 z 4  Nastepna >>