18 Wrzesień 2014 roku

 Wez_paragon

Aktualności

ADMINISTRACJA PODATKOWA I SŁUŻBA CELNA BĘDĄ DZIAŁAĆ SZYBCIEJ I SKUTECZNIEJ

2014-09-16

2 września br. rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o Służbie Celnej oraz ustawy o urzędach i izbach skarbowych

Projekt przewiduje rozwiązania, które znacząco usprawnią oraz poprawią funkcjonowanie służby celnej i administracji podatkowej, a w efekcie poprawią jakość oferowanych usług oraz przyniosą wymierne korzyści przedsiębiorcom i obywatelom mającym kontakt z tymi urzędami. W praktyce ma być mniej barier w kontaktach z organami celnymi i podatkowymi, a prowadzenie działalności gospodarczej powinno być łatwiejsze.

Czytaj więcej

SD, PCC – NOWE WZORY FORMULARZY

2014-09-12

Od 1 września 2014 r. obowiązują nowe formularze:

  • zeznania podatkowego składanego przez podatników podatku od spadków i darowizn SD-3 i załącznika SD- 3/A

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 lipca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zeznania podatkowego składanego przez podatników podatku od spadków i darowizn (Dz.U. z 2014 r., poz. 939)

  • deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych PCC-3 i załącznika PCC-3/A

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 lipca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu pobieraniai zwrotu podatku od czynności cywilnoprawnych (DZ. U. z 2014 r., poz. 940)

Czytaj więcej

PORTAL PODATKOWY - CZYLI WSZYSTKO O PODATKACH W JEDNYM MIEJSCU

2014-08-25

Ministerstwo Finansów uruchamia Portal Podatkowy. To pierwszy etap wdrażanego nowego systemu teleinformatycznego administracji podatkowej, wspierającego podatników w prawidłowym wypełnianiu obowiązków podatkowych. Pod jednym adresem www.portalpodatkowy.mf.gov.pl znajdą Państwo wszelkie niezbędne informacje dotyczące podatków. Portal docelowo będzie składał się z dwóch elementów: części ogólnodostępnej i dostępnej po zalogowaniu.

Czytaj więcej

ZMIANY W PRZEPISACH DOTYCZĄCYCH KAS FISKALNYCH

2014-08-08

Ochrona uczciwych przedsiębiorców w istotnych obszarach usług o charakterze „detalicznym" oraz interesów konsumentów to najważniejsze założenia projektowanej zmiany rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, nad którym pracuje Ministerstwo Finansów. Obowiązek stosowania kas fiskalnych obejmie m.in. prawników, lekarzy i dentystów.

Czytaj więcej

PROJEKT ROZPORZĄDZENIA W SPRAWIE ZWOLNIEŃ Z OBOWIĄZKU PROWADZENIA EWIDENCJI PRZY ZASTOSOWANIU KAS REJESTRUJĄCYCH

2014-08-08

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowej Soli, informuje, iż Ministerstwo Finansów przygotowało projekt rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących – osoby zainteresowane mogą zapoznać się z w/w projektem na stronie internetowej www.legislacja.rcl.gov.pl

Czytaj więcej

LETNIA AKCJA "WEŹ PARAGON"

2014-08-08

W całym kraju, wzorem lat ubiegłych, trwa letnia akcja pod hasłem "Weź paragon”. W ramach tej akcji przeprowadzane będą kontrole polegające na sprawdzaniu, czy sprzedawcy wydają klientom paragony, jak również podejmowane będą działania edukacyjno-informacyjne o korzyściach płynących z posiadania paragonu.

Czytaj więcej

MINISTERSTWO FINANSÓW NIE POBIERA OPŁAT ZA REJESTRACJĘ W CRP KEP

2014-07-07

W związku z niepokojącą sytuacją wysyłania pism przez firmy działające na rynku do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, w których powoływany jest rejestr prowadzony przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych (Centralny Rejestr Podmiotów – Krajowa Ewidencja Podatników CRP KEP) oraz wskazane jest żądanie uiszczenia opłaty za rejestrację w wysokości 195 zł, Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje, że  CRP KEP służy:

1)  gromadzeniu wybranych danych ewidencyjnych z rejestru PESEL dotyczących osób fizycznych objętych tym rejestrem oraz danych wynikających:

  a)  ze zgłoszeń identyfikacyjnych i aktualizacyjnych podmiotów, 

  b)  z niektórych dokumentów związanych z obowiązkami wynikającymi z przepisów podatkowych; 

2)  weryfikacji danych, o których mowa w pkt 1, oraz porównaniu ich z rejestrami urzędowymi prowadzonymi na podstawie odrębnych przepisów.

Czytaj więcej

INFORMACJA DLA ROLNIKÓW DOTYCZĄCA ZASAD ROZLICZANIA VAT

2014-07-03

Ustawa o podatku od towarów i usług zawiera pewne szczególne rozwiązania dotyczące podatników, którzy prowadzą wyłącznie gospodarstwo rolne, leśne lub rybackie oraz podatników, którzy prowadzą wyłącznie działalność rolniczą w innych ramach, niż gospodarstwo rolne, leśne lub rybackie. Wówczas bowiem za podatnika jest uważana osoba, która składa zgłoszenie rejestracyjne.

Przyjęta zasada ma uprościć rozliczenia podatkowe – gdyż wymienione gospodarstwa to w istocie działalności, w przypadku których częstokroć nie można wyodrębnić osoby prowadzącej gospodarstwo. W takim przypadku, podatnikiem jest ta osoba fizyczna, która (jak gdyby w imieniu gospodarstwa) zarejestruje się jako podatnik.

Więcej w załączniku...

Czytaj więcej

MINISTERSTWO FINANSÓW PARTNEREM BEZPIECZNYCH PIENIĘDZY

2014-04-24

Bezpieczne pieniądze to kampania Narodowego Banku Polskiego związana z wprowadzeniem do obiegu banknotów ze zmodernizowanymi zabezpieczeniami. Ministerstwo Finansów jest jednym z partnerów akcji wspierającym działania NBP.

Zmodernizowane banknoty o nominałach 10, 20, 50 i 100 zł będą zastępowały zniszczone lub uszkodzone banknoty wycofywane z  obiegu. Wszystkie obecnie używane banknoty bezterminowo pozostaną prawnym środkiem płatniczym.

Czytaj więcej

„KIEDY WPADNIE PIĄTY MILION?”

2014-04-11

Ministerstwo Finansów rozpoczyna dziś akcję „Kiedy wpadnie piąty milion?” zachęcającą do wspólnego medialnego odliczania liczby złożonych deklaracji PIT przez Internet. W 2011 roku odliczaliśmy do miliona, potem do dwóch milionów, a w zeszłym roku już do trzech milionów. W tym roku znacznie podnosimy poprzeczkę. Czekamy na pięć milionów!!!

 

Czytaj więcej

1 z 4  Nastepna >>

E-deklaracje